Phone: (714) 888 – 5122 | Hours: 24/7 Monday – Sunday

Follow us
Top
 
NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

FAQ

NHỮNG CÂU HỎI LIÊN QUAN VỀ GỬI GIẤY TỜ LÊN CHO TÒA:

Do I need to come to the office?

No, you just need to fill out your information and answer some questions which relate to tickets online. We will take care of the rest.

Do I need to go to court?

No, we will use “Trial by Written Declaration” which means defending by writing without requiring customers to go to court. Saving a lot of time.

Where is my ``Citation number``?

You can find this number in your ticket paper. It should be in the top or at the corner to your right. To the Camera ticket, it is also called “Automated Enforcement Number”.

Can I pay the bail by credit card?

We always offer to pay the bail by check, money order, or cashier check for court. Most of  courts they do not accept credit card. If you pay by credit card, you could have to pay penalty or your case will be closed without your acknowledge. Remember this is a bail, not a fine.

What should I write on check/ money order?

In Payable section writes “Suprior Court of California, Clerk of the Court”, unless you had instruction by the court. You should write on the memo your “Citation  number” and then write that “Not guilty”. For example ABC12345 – Not Guilty.

Do the court take the bail from my check?

Yes, court will take that money and put it in the account that is called trust account. If ticket is dismissed then they will write a check to refund your bail money.

I don not know how much of the bail, what should I do?

Only court know how much of the bail. There will be a notification from court mail to your house and they will write the bail amount in there. In additional, you can contact to the court by phone, email, or come directly to asking. You can also find information on the court website. If your ticket is not posted online then you have to wait until it was posted so that you can find your information. Do not send any defensed writing to court without bail amount attaching.

Can I pay traffic school combine with bail money?

You only pay for traffic school after you were convicted and forced to study traffic school. However, some of courts require you have to pay for traffic school first. If you have any questions about this, pleased contact to your court.

Should I attach some pictures or documents to support for defending?

This is up to you. If you want to attach  some pictures or documents then it will be on page 1 in TR-205 Form (mark on #5 “Evidence”).

What should I do when my ticket belongs to the type that can fix errors ( Fix-it-Ticket)?

Fix-it-Ticket including:

There is no evidence to prove that you have insurance.

There is no evidence of  vehicle registration.

There is no evidence of driving licence.

Do not see vehicle licence plate.

Headlights/ taillights are broken.

Window color.

  1. At first, fix all of that errors: For example, if you are penalized for not having insurance. Making a copy of your insurance card and bring it to the court. If caught for gluing the color of glass
Tôi có cần phải gửi tờ ticket hoặc thư của tòa gửi đến chung với văn bản bào chữa không?

Trừ khi được chỉ định như vậy, bạn sẽ không cần gửi kèm những cái đó.

Tôi gửi văn bản bào chữa đến đâu?

Gửi tất cả các tài liệu của bạn đến địa chỉ của tòa án trên tờ ticket, trừ khi được chỉ dẫn khác bởi tòa án.

Tại sao tôi phải gửi thư đảm bảo Certified Mail?

Để trong trường hợp tòa án không bao giờ nhận được văn bản bào chữa của bạn. Bạn sẽ muốn có bằng chứng rằng bạn đã gửi cho họ trước thời hạn. Nhớ giữ lại receipt và tracking number.

Tôi quên gửi văn bản cho tòa bằng thư đảm bảo, tôi phải làm gì?

Đến tòa khoảng một tuần sau để đảm bảo họ nhận được tài liệu của bạn. Tìm hiểu xem check của bạn đã được rút ra chưa. Nếu được rút ra rồi, đó là một dấu hiệu tốt vì nó có nghĩa là tòa án đã nhận được tiền bail và họ đang xử lý tài liệu của bạn.

Tôi có thể gửi bằng UPS hay Fed-Ex được không?

Được miễn là giữ lại bằng chứng cho thấy bạn gửi các tài liệu đó rồi (receipt hoặc tracking number).

Tôi có thể đến tòa nộp được không?

Được. Có thể bỏ trong hộp drop-box của tòa (nhưng nhớ là ngoài bìa thư phải có time stamped) hoặc có thể trực tiếp đưa cho court clerk.

TÔI ĐÃ GỬI ĐI HẾT GIẤY TỜ, SAU ĐÓ THÌ SAO?

Câu hỏi hay, đây là chuyện sẽ xảy ra sau đó:

Khi tòa nhận được văn bản của bạn gửi lên, tòa sẽ yêu cầu viên cảnh sát đã phạt viết lại bằng văn bản trả lời về tờ ticket của bạn. Nếu viên cảnh sát không viết bản tường trình thì tờ ticket sẽ được xóa. Ngay cả khi nếu viên cảnh sát có viết phản hồi lại, thẩm phán sẽ đọc 2 văn bản từ 2 phía và ra kết luận cuối cùng xem ticket này có được xóa hay không.

Làm sao tôi biết được tòa có nhận được giấy tờ tôi gửi đến hay không?

Chúng tôi khuyến khích khách hàng dùng các dịch vụ gửi có tracking number để có thể biết được giấy tờ đã được chuyển đến tận nơi. Ngoài ra khi thấy tòa lấy ra được tiền bail thì có nghĩa là họ đang xử lý case của bạn.

Trong bao lâu tôi có thể biết được xóa được ticket hay không?

Tòa sẽ gửi thông báo cho bạn biết trong vòng 30-90 ngày hoặc lâu hơn. Đôi khi tòa án mất nhiều thời gian hơn dự kiến để đạt được phán quyết, tùy thuộc vào mức độ bận rộn của họ. Nếu bạn không nhận được thông báo này trong khung thời gian đó, vui lòng liên hệ trực tiếp với tòa án đó để cập nhật trạng thái vì chỉ có họ mới biết được. Một số tòa án cũng cung cấp thông tin về tình trạng hồ sơ trên trang web của họ.

Nếu mà ticket của tôi bắt buộc đòi phải có mặt ở tòa thì phải làm sao?

Nếu mà ticket của bạn bắt buộc bạn phải ra tòa (trong thư thông báo của tòa gửi đến không có tiền bail và nói rằng bắt buộc bạn phải ra tòa). Bạn vẫn có thể gửi thư xin bào chữa bằng văn bản TBD đến tòa, nhưng bắt buộc phải liên hệ với tòa xem có được chấp nhận không và không cần phải ra tòa. Tòa cần phải cho qua việc không xuất hiện trước tòa và ok với việc TBD.

Nếu tòa yêu cầu bạn vẫn cần phải xuất hiện, bạn có thể sử dụng văn bản bào chữa đã chuẩn bị trước để giúp tranh luận.

FAQ VỀ TRIAL BY WRITTEN DECLARATION (TBD):

Bào chữa bằng văn bản Trial by Written Declaration (TBD) là gì?

Luật xe cộ 40902 cho phép người bị phạt có thể bào chữa bằng cách viết văn bản gửi lên cho tòa mà không cần phải trực tiếp ra tòa đối thoại.

Loại ticket nào có thể sử dụng TBD được?

TBD chỉ dùng cho những cho những ticket vi phạm thường (infractions) và người lái xe phải trên 18 tuổi khi bị phạt.

Loại ticket nào KHÔNG thể sử dụng TBD được?

Tiểu tội misdemeanors  (như lái xe thiếu thận trọng hoặc không có giấy phép), và các trường hợp liên quan đến tai nạn hoặc lái xe dưới ảnh hưởng của thuốc, chất gây nghiện, cồn DUI. Ngoài ra ticket bị quá hạn hoặc không đủ điều kiện. Ticket của tòa án liên bang, ticket ngoài tiểu bang California và parking ticket cũng không đủ điều kiện.

Tiền Bail là gì?

Theo yêu cầu của tòa án khi sử dụng TBD, bạn phải trả tiền bail (tiền bảo lãnh, tiền phạt) trước khi xử lý thủ tục giấy tờ. Nếu bạn không biết số tiền bảo lãnh hoặc chưa nhận được thông báo từ tòa án, bạn có thể gọi cho tòa án, email, gọi điện hoặc truy cập trang web của tòa để xem tiền bail cho tờ ticket là bao nhiêu.

CÓ CÂU HỎI?

HAY CÓ THẮC MẮC?

(714) 888-5122