Phone: (714) 888 – 5122 | Hours: 24/7 Monday – Sunday

Follow us
Top
 
Đây là cách chúng tôi sẽ giúp Xóa Ticket

Cách làm việc

ĐỐI VỚI NHỮNG KHÁCH HÀNG Ở ORANGE COUNTY

BƯỚC 1 – CÃI TRÊN GIẤY

Để làm được bước 1 quý khách hàng cần phải post tiền bail cho tòa trước.
TRƯỜNG HỢP 1: Thắng, ticket được xóa, tiền bail sẽ được tòa refund lại hoàn toàn. TRẢ: $100
TRƯỜNG HỢP 2: Thua. FREE. Tiến hành bước 2

BƯỚC 2 – LUẬT SƯ RA TÒA

Nếu bước 1 không thắng, sẽ có luật sư thay mặt khách hàng ra tòa, khách hàng không cần phải ra tòa. Sau ngày phiên xử sẽ có các trường hợp sau xảy ra:
01. XÓA TRẮNG TICKET
02. XÓA ĐIỂM + GIẢM TIỀN
03. XÓA ĐIỂM + KHÔNG GIẢM ĐƯỢC TIỀN
04. KHÔNG XÓA ĐƯỢC ĐIỂM NHƯNG GIẢM ĐƯỢC TIỀN
05. KHÔNG XÓA ĐƯỢC ĐIỂM, KHÔNG GIẢM ĐƯỢC TIỀN
FREE. Tiến hành bước 3 (nếu đủ điều kiện)

BƯỚC 3 – TRAFFIC SCHOOL

Nếu quý khách thuộc những trường hợp dưới đây thì có thể xin được đi học traffic school để xóa điểm:
+ Trong vòng 18 tháng chưa đi học traffic school.
+ Không lái xe trên 100 MPH
+ Không lái xe trên 25 MPH mà bảng hiệu cho phép
Cách tốt nhất để biết mình có được đi học hay không thì trong tờ courtesy notice của tòa gửi về có option B “Traffic School” thì sẽ được học. Nếu khách hàng nào không có option B thì sẽ không đủ điều kiện để học xóa ticket.

ĐỐI VỚI NHỮNG KHÁCH HÀNG KHÔNG Ở ORANGE COUNTY CHÚNG TÔI CHỈ GIÚP ĐƯỢC BƯỚC 1 VÀ BƯỚC 3

Please add some events to timeline

(714) 888-5122